logo

Chọn Ảnh Cưới?

Để làm gì?

Chọn ảnh cưới lúc đầu ý tưởng đưa ra tận dụng Google Drive cho các thành viên chia sẽ album cưới cho khách chọn nhanh hơn. Trong quá trình thiết kế và hoàn thiện website mình đã thiết kế nó thêm chức năng chia sẽ album ảnh và giới thiệu PORTFOLIO

Có tính phí hay không?

Lúc đầu là miễn phí

Tất cả các tính năng của website hoàn toàn là miễn phí, tuy theo tình hình hoạt động mình có thể thu phí nhẹ chức năng chọn ảnh nhanh để duy trì hoạt động của website. Để có thể sử dụng tất cả tính năng của website yêu cầu bạn phải là thành viên

Đăng ký Đăng nhập